Hur går det för personerna i ditt arbetslag? Känner du att ni har en bra nivå på arbetsengagemang, en välfungerande arbetsgemenskap och en bra arbetsmiljö?

Denna guide ger information till chefer om den tidiga stödmodellen och hur man identifierar en anställd som behöver stöd. I slutet hittar du ett utvärderingsverktyg som du kan använda för att mäta dina anställdas mentala välmående.

Hur man känner igen utbrandhet - en guide för chefer

Ladda ner guiden - Hur man känner igen utbrändhet